Bổ nhiệm Kế toán trưởng cần những điều kiện nào?

23-06-23 minhtin

Kế toán trưởng là vị trí có vai trò vô cùng quan trọng, phụ trách về tài chính của mỗi công ty. Do đó vị trí này cần phải đáp ứng những tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn theo đúng quy định của pháp luật. Vậy tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng là gì? Hãy cùng MIENNAM Education tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Kế toán trưởng là gì?

Trước khi tìm hiểu về điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng bạn cần phải hiểu thế nào là kế toán trưởng? Luật Kế toán năm 2015 đã quy định tại Khoản 1, Điều 53, Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị, có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các công tác kế toán trong doanh nghiệp và đơn vị.

Họ có nhiệm vụ giám sát các công việc của kế toán và làm việc dưới quyền quản lý của Giám đốc tài chính trong các doanh nghiệp hay tổ chức. Ngoài ra kế toán trưởng còn có vai trò là phụ trách và chỉ đạo thực hiện các chính sách, chiến lược tài chính của công ty.

Ngoài ra, kế toán trưởng còn có thể tham mưu, khuyến nghị với ban lãnh đạo trong việc giải quyết các vấn đề tài chính, giúp cấp trên nắm rõ tình hình của công ty và từ đó đưa ra các kế hoạch giải pháp nhằm tăng lợi nhuận và cắt giảm chi phí, phát triển doanh nghiệp.

Có thể nói, kế toán trưởng là một vị trí mà các kế toán muốn hướng tới. Thông thường, kế toán trưởng bao gồm những công việc sau:

 • Quản lý các hoạt động của bộ phận kế toán trong công ty.
 • Kiểm tra và đảm bảo tính chính xác, kịp thời, hợp pháp trong các tài liệu, sổ sách kế toán của doanh nghiệp
 • Giám sát các khoản thu, chi của công ty
 • Lập và trình bày báo cáo tài chính với những lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp theo quy định.
 • Tham gia phân tích và đưa ra các dự báo về nguồn tài chính của công ty nhằm duy trì ngân sách
 • Nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên tùy thuộc vào doanh nghiệp nơi họ đang làm việc.

Trên thực tế, bên cạnh những điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng cũng có một số trường hợp được quy định không được làm kế toán trưởng bao gồm:

 • Người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự: Người chưa thành niên, người đang chấp hành biện pháp giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.
 • Người đang bị cấm làm nghề kế toán, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc đã bị kết án về một trong các tội về: xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tội phạm liên quan đến tài chính, kế toán chưa được xóa án tích.
 • Người thân của người đại diện, người đứng đầu, giám đốc hoặc tổng giám đốc,…. Trừ các doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ sở hữu, không có vốn nhà nước, là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp Luật.
 • Người đang làm thủ kho, thủ quỹ, quản lý được giao nhiệm vụ trong cùng một đơn vị kế toán. Trừ các doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ sở hữu, không có vốn nhà nước, là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp Luật.

Tham khảo thêmTrách nhiệm của Kế toán trưởng trong doanh nghiệp

Bổ nhiệm Kế toán trưởng cần những điều kiện nào?
Bổ nhiệm Kế toán trưởng cần những điều kiện nào?

Quy định về tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng

Kế toán trưởng là vị trí chịu trách nhiệm kê khai, quyết toán thuế của công ty. Do tính chất vô cùng quan trọng nên pháp luật đã có những quy định rất rõ ràng về các tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng và quy trình rõ ràng, minh bạch.

Những tiêu chuẩn này được quy định tại Nghị định 174/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Luật kế toán số 88/2015/QH13 tùy vào từng loại hình tổ chức, quy mô của doanh nghiệp, đơn vị.

Tiêu chuẩn chung

Kế toán trưởng là vị trí chịu nhiều áp lực và có trách nhiệm cao nhất trong bộ phận kế toán. Vì vậy, công việc này cần phải đáp ứng được các tiêu chuẩn chung về điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng sau đây:

 • Về phẩm chất đạo đức: là người trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật.
 • Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Có trình độ từ trung cấp chuyên nghiệp trở lên, hoàn thành khóa học và có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng.
 • Về thời gian công tác thực tế làm kế toán: phải có ít nhất 03 năm kinh nghiệm đối với kế toán trưởng trình độ trung cấp, cao đẳng và ít nhất 02 năm kinh nghiệm đối với kế toán có trình độ Đại học trở lên.
 • Không thuộc các trường hợp bị cấm làm kế toán theo quy định của pháp luật.

Tiêu chuẩn cụ thể

Ngoài những tiêu chuẩn chung, tùy vào từng cơ quan đơn vị, công ty sẽ có những yêu cầu nhất định về trình độ chuyên môn khác nhau về điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng. Vấn đề này được quy định cụ thể như sau:

Yêu cầu trình độ Đại học trở lên

Yêu cầu trình độ Trung cấp chuyên nghiệp trở lên
 • Các đơn vị dự toán thuộc nguồn ngân sách cấp huyện
 • Các Bộ, các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, thuộc Quốc hội, các cơ quan khác của nhà nước ở trung ương hoặc các đơn vị kế toán thuộc các cơ quan này.
 • Chi nhánh của các công ty, doanh nghiệp nước ngoài, hiện đang hoạt động sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam
 • Các đơn vị công lập thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ, trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
 • Cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại tỉnh
 • Tổ chức hợp tác xã có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên.
 • Ban quản lý dự án mà có tổ chức bộ máy kế toán riêng, sử dụng nguồn ngân sách nhà nước và thuộc dự án quan trọng quốc gia.
 • Các tổ chức chính trị, xã hội đang hoạt động ở cấp trung ương, cấp tỉnh có sử dụng nguồn ngân sách nhà nước để hoạt động
 • Những doanh nghiệp, công ty được thành lập và hoạt động sản xuất kinh doanh theo pháp luật, có nguồn vốn nhà nước và vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng.
 • Kế toán trưởng trong các cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan quản lý nhà nước nằm trong các cơ quan này.
 • Các cơ quan có nhiệm vụ thu và chi ngân sách nhà nước ở các cấp.
 • Các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc, các cơ quan cấp tỉnh có trụ sở đặt tại các địa giới hành chính cấp huyện.
 • Những cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có tổ chức bộ máy kế toán . Loại trừ các đơn vị dự toán phân cấp 1 thuộc ngân sách cấp huyện.
 • Các đơn vị kế toán ngân sách và tài chính cấp xã, phường, thị trấn. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, có vốn điều lệ dưới 10 tỷ đồng
 • Ban quản lý dự án mà có tổ chức bộ máy kế toán riêng, sử dụng nguồn ngân sách của nhà nước trừ các Ban quản lý dự án thuộc các dự án quan trọng quốc gia
 • Các tổ chức chính trị, xã hội ở cấp huyện, có sử dụng ngân sách của nhà nước.
 • Các đơn vị công lập trừ các đơn vị thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
 • Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật  không có vốn nhà nước và có vốn điều lệ dưới 10 tỷ đồng.

Tiêu chuẩn riêng của một số đơn vị đặc biệt

Ở một số đơn vị đặc biệt sẽ có những tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng riêng như sau:

 • Tại các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân: Bộ Quốc phòng và Bộ Công an có những quy định riêng về tiêu chuẩn, điều kiện về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của kế toán trưởng.
 • Tại các doanh nghiệp nhà nước hoặc công ty có trên 50% vốn điều lệ vốn nhà nước thì kế toán trưởng phải có ít nhất là 5 năm thời gian công tác thực tế về công tác kế toán.
 • Đối với các cơ quan, đơn vị không được liệt kê bên trên thì người đại diện của đơn vị có quyền quyết định về các tiêu chuẩn trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm của kế toán trưởng sao cho phù hợp với quy định của pháp luật và các quy định của doanh nghiệp.

Những câu hỏi liên quan đến bổ nhiệm kế toán trưởng

Liên quan đến công tác bổ nhiệm kế toán trưởng tại các cơ quan đơn vị, công ty doanh nghiệp, có một số các câu hỏi như sau:

Các doanh nghiệp có bắt buộc phải có kế toán trưởng không?

Để trả lời câu hỏi trên, bạn có thể tham khảo Điều 20 của Nghị định 174/2016/NĐ-CP hoặc điều 53 của Luật kế toán về kế toán trưởng. Theo đó, 3 trường hợp sau đây, không bắt buộc phải có kế toán trưởng:

 • Các doanh nghiệp siêu nhỏ.
 • Đơn vị kế toán có duy nhất một người làm kế toán hoặc kiêm nhiệm công tác kế toán.
 • Đơn vị kế toán ngân sách trong lĩnh vực nhà nước và các đơn vị tài chính các cấp xã, phường, thị trấn.

Nếu doanh nghiệp, đơn vị kế toán không thuộc 3 trường hợp trên thì bắt buộc phải có kế toán trưởng. Trường hợp chưa bổ nhiệm thì phải bố trí người phụ trách kế toán. Nhưng thời gian chỉ được tối đa là 12 tháng, sau đó phải bố trí vị trí kế toán trưởng để đảm nhiệm công việc.

Ai được quyền bổ nhiệm Kế toán trưởng?

Các cấp cơ quan, đơn vị Thẩm quyền bổ nhiệm Kế toán trưởng
Các đơn vị kế toán thuộc cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước Bộ trưởng Bộ Tài chính
Các đơn vị kế toán thuộc các cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương, trừ cấp xã, phường, thị trấn. Cấp có thẩm quyền bổ nhiệm Phó Thủ trưởng cơ quan, đơn vị
Các đơn vị dự toán cấp I do địa phương quản lý Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
Các đơn vị dự toán cấp I thuộc Trung ương Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ
Đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoặc các đơn vị kế toán khác Người đứng đầu đơn vị  hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán

Có được làm Kế toán trưởng ở cả 2 công ty hay không?

Vấn đề này đã được Pháp luật quy định tại Luật kế toán năm 2015. Theo đó, một kế toán trưởng được phép làm kế toán trưởng tại 2  hoặc nhiều công ty khác nhau cùng lúc, nếu vẫn đáp ứng được các yêu cầu công việc được giao và không vi phạm nội quy công ty.

Có được thuê Kế toán trưởng không?

Hiện nay, để đảm bảo các công việc sản xuất và kinh doanh, các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ thường thuê kế toán trưởng. Bởi theo quy định tại Điều 56 của Luật kế toán năm 2015 thì các doanh nghiệp được thuê các dịch vụ kế toán trong đó có Kế toán trưởng để đảm nhận các công việc kế toán tại công ty, cụ thể như sau:

– Các doanh nghiệp được ký hợp đồng với công ty kinh doanh dịch vụ kế toán để thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định của pháp luật.

– Việc thuê dịch vụ này phải được lập thành hợp đồng bằng văn bản được ký kết giữa 2 bên.

– Đơn vị làm kế toán trưởng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, trung trực và kịp thời những thông tin, tài liệu liên quan đến công việc và thực hiện thanh toán đầy đủ, kịp thời theo thỏa thuận trong hợp đồng.

– Người được thuê làm kế toán trưởng phải có đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại pháp luật như trên.

– Doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán và người được thuê làm kế toán trưởng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về thông tin, số liệu kế toán theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởng - BỘ TÀI CHÍNH
Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởng – BỘ TÀI CHÍNH

Trên đây là toàn bộ những thông tin về các tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng theo quy định của Pháp luật. Có thể nói, việc bổ nhiệm kế toán trưởng là một quyết định quan trọng của doanh nghiệp và các đơn vị. Bởi nhân sự này không chỉ tham gia vào công tác tài chính của công ty mà còn thực hiện các nhiệm vụ tham mưu kế hoạch sử dụng ngân quỹ của doanh nghiệp.

Nếu bạn muốn tìm hiểu và tham gia các khóa học bồi dưỡng kỹ năng, nâng cao nghiệp vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây nhé!

Tham khảo chi tiết khóa học: Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởng – Bộ Tài chính

——–

  TRUNG TÂM MIỀN NAM

  1. Cơ sở Thủ Đức - Số 179 Đặng Văn Bi - Trường Thọ - Thủ Đức - TPHCM

  2. Cơ sở Bình Thạnh - Số 801/19 Tầm Vu - Phường 26 - Bình Thạnh - TPHCM

  3. Cơ sở Bình Dương - Số 591 Đại lộ Bình Dương - Hiệp Thành - TDM - Bình Dương

  THÔNG TIN LIÊN HỆ

  Thời gian làm việc: 08h - 17h (Thứ 2 đến Chủ nhật hàng tuần)

  Điện thoại: 0868 177 977. Hotline: 079 480 9555 - 0988 44 6464.

  Website: https://mnec.edu.vn. Email: lienhe@mnec.edu.vn. Zalo: 0833 44 6464.

  5/5 - (1 bình chọn)