Những điều cần biết về công việc Kế toán tổng hợp tiền lương

23-06-23 minhtin

Kế toán tổng hợp tiền lương là công việc vô cùng quan trọng mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần và yêu cầu không được phép xảy ra sai sót nào bởi nó sẽ gây ảnh hưởng tới quyền lợi của nhân viên làm việc trong doanh nghiệp và sự thất thoát cho công ty. Nhưng nếu bạn mới bước chân vào nghề và chưa biết mình cần những kỹ năng, kinh nghiệm nào để có thể hoàn thành tốt công việc? Ở bài viết này, MIENNAM Education sẽ chia sẻ tới các bạn chi tiết nhiệm vụ của kế toán tiền lương trong doanh nghiệp.

Kế toán tổng hợp tiền lương là gì?

Kế toán tổng hợp tiền lương là người có trách nhiệm quản lý, tính toán cũng như hạch toán khoản tiền lương, khoản trích theo lương dựa theo thông số, dữ liệu có trong bảng chấm công, giấy tờ tài liệu liên quan tới thu nhập của người lao động,… để phục vụ cho việc lập bảng, thanh toán lương cũng như chế độ bảo hiểm cho người lao động để đạt được độ chính xác cao nhất.

Kế toán tổng hợp tiền lương là gì?

Công việc của một kế toán tổng hợp tiền lương

Nhiệm vụ của kế toán tổng hợp tiền lương

 • Ghi chép và phản ánh 1 cách kịp thời tình hình đang diễn ra và sự biến động về số lượng cũng như chất lượng lao động, tình hình dùng thời gian và kết quả lao động.
 • Tính toán chuẩn xác, kịp thời, đúng chế độ về mọi khoản tiền lương,thưởng, khoản trợ cấp phải chi trả cho nhân viên trong doanh nghiệp.
 • Lập thang bảng lương để tính lương cũng như nộp cho cơ quan bảo hiểm. Thực hiện kiểm tra tình hình chấp hành mọi chính sách, chế độ lao động tiền lương, BHXH, BHYT, kinh phí công đoàn.
 • Kiểm tra tình hình chi tiêu quỹ tiền lương, quỹ BHXH, BHYT, kinh phí công đoàn. Tính toán và phân bổ chuẩn xác, đúng đối tượng cho mỗi khoản tiền lương, khoản  BHXH, BHYT, kinh phí công đoàn vào chi phí sản xuất việc kinh doanh.
 • Lập báo cáo về tiền lương, BHXH, BHYT, kinh phí công đoàn thuộc trong phạm vi trách nhiệm của người kế toán. Bên cạnh đấy tổ chức phân tích tình hình dùng lao động, quỹ lương, quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ.

Nhiệm vụ của kế toán tổng hợp tiền lương

Quản lý tạm ứng lương của nhân viên trong doanh nghiệp

 • Quản lý từng đợt tạm ứng lương trong tháng của công ty.
 • Tính tạm ứng lương cho doanh nghiệp, 1 nhóm nhân viên hay cho cá nhân 1 người.
 • Lập mức tạm ứng lương linh hoạt chẳng hạn như: số % lương cơ bản hay giá trị tiền riêng cho mỗi nhân viên.

Quản lý kỳ lương chính của nhân viên trong doanh nghiệp

 • Lên kỳ lương theo mỗi loại lương, cách tính giờ làm, ngày bắt đầu và ngày kết thúc kỳ lương.
 • Tính mọi khoản thu nhập hay trừ lương cuối kỳ cho nhân viên trong doanh nghiệp.
 • Đưa bảng tính những đợt tạm ứng có trong tháng vào bảng lương cuối cùng của tháng để tính được mức lương được nhận chính xác cho từng người.
 • Lập bảng lương dựa vào thông tin của nhân viên trong doanh nghiệp, thông tin kỳ lương cũng như bảng chấm công.
 • Tính cũng như khấu trừ vào lương những chỉ tiêu nghĩa vụ cần phải nộp vào ngân sách Nhà nước chẳng hạn như: thuế TNCN, những khoản bảo hiểm bắt buộc đầy đủ và chuẩn xác.
 • Bên cạnh tính lương thì quản lý mọi khoản thu nhập khác để quyết toán thuế TNCN vào cuối năm.

Kế toán lương dùng các loại chứng từ nào?

 • Bảng chấm công.
 • Bảng tạm ứng lương công ty.
 • Phiếu tạm ứng lương cho nhân viên.
 • Báo cáo quyết toán thuế TNCN.
 • Bảng kê chi tiết phụ cấp.
 • Phiếu lương cho mỗi nhân viên.
 • Các mẫu BC bảo hiểm xã hội
 • Bảng thanh toán lương và BHXH
 • Bảng lương được thanh toán qua ngân hàng.

Kế toán lương dùng các loại chứng từ nào?

Kế toán tổng hợp tiền lương dùng tài khoản chính nào để tính lương?

Kết cấu tài khoản 334:

 • Phát sinh bên Nợ: những khoản khấu trừ vào lương, công của nhân viên trong doanh nghiệp (trừ tiền tạm ứng, khoản trích bảo hiểm, thuế TNCN), số lương đã thanh toán.

 • Số dư bên Nợ: Tạm ứng trước lương cho người lao động.

 • Số dư bên Có: Tiền lương, công và mọi khoản phải trả cho nhân viên.

Trên đây là những thông tin liên quan tới công việc cũng như nghiệp vụ của kế toán tổng hợp tiền lương để giúp kế toán trưởng theo dõi, quản lý tình hình dùng hóa đơn một cách nhanh chóng, chính xác qua các báo cáo, biểu đồ trực quan.