Kế toán trưởng là gì? Có vai trò gì trong doanh nghiệp hiện nay?

23-06-23 minhtin

“Kế toán trưởng là gì?” và “Kế toán trưởng đóng vai trò như thế nào trong doanh nghiệp?” là những khái niệm cơ bản mà những người mới bắt đầu vào chuyên ngành kế toán cần biết. Bên cạnh đó, để đảm nhận được công việc kế toán trưởng cần trang bị các kiến thức và kỹ năng chuyên môn.

Khái niệm kế toán trưởng là gì

Kế toán trưởng là gì? Kế toán trưởng là một vị trí quản lý cấp cao trong bộ phận kế toán của một tổ chức, công ty hoặc doanh nghiệp. Vai trò chính của kế toán trưởng là quản lý và giám sát toàn bộ hoạt động kế toán của tổ chức đó. Cụ thể, kế toán trưởng đảm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng bao gồm:

  • Lập kế hoạch, đề xuất và quản lý ngân sách kế toán của tổ chức.
  • Thực hiện các chính sách, quy định và quy trình kế toán theo đúng luật pháp và tiêu chuẩn kế toán quốc tế.
  • Quản lý toàn bộ quá trình lập báo cáo tài chính, bao gồm báo cáo lợi nhuận, báo cáo tài sản, báo cáo dòng tiền và báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu.
  • Đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và hiệu quả của hệ thống kế toán của tổ chức.
  • Đưa ra các đề xuất và giải pháp để nâng cao hiệu suất kế toán của tổ chức.
  • Quản lý và đào tạo nhân viên kế toán của tổ chức.

Kế toán trưởng đóng vai trò trong việc quản lý các vấn đề về tài chính trong doanh nghiệp

Vai trò của kế toán trưởng trong doanh nghiệp

 Kế toán trưởng giữ một vai trò hết sức quan trọng trong bộ máy của tổ chức bao gồm các hoạt động liên quan đến tài chính, công nợ và quản lý sổ sách liên quan đến kế toán. Vậy vai trò cụ thể của kế toán trưởng là gì và vì sao cần có kế toán trưởng trong doanh nghiệp?

Giám sát, điều hành và quản lý các hoạt động của công ty

Về mặt giám sát, kế toán trưởng là người đảm bảo hệ thống kế toán của công ty, doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định, chính sách và thực tiễn kế toán đúng chuẩn. Kế toán trưởng đảm nhận việc theo dõi các chỉ tiêu tài chính như doanh thu, lợi nhuận và chi phí để đảm bảo rằng công ty đang hoạt động hiệu quả và đưa ra các biện pháp khắc phục nếu cần thiết.

Về mặt điều hành, kế toán trưởng có trách nhiệm thực hiện các quyết định liên quan đến kế toán, như lập kế hoạch tài chính và ngân sách, phân bổ nguồn lực, đánh giá hiệu quả kinh doanh và đưa ra các chiến lược mới. Ngoài ra, vị trí này cũng đảm nhận việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến thuế, các báo cáo tài chính, và đảm bảo những hồ sơ này đúng với quy định của pháp luật.

Về mặt quản lý, kế toán trưởng có trách nhiệm quản lý đội ngũ kế toán của công ty, tuyển dụng và đào tạo nhân viên kế toán, cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ cho các bộ phận khác của công ty liên quan đến kế toán. Đồng thời giúp đỡ ban lãnh đạo công ty trong việc ra quyết định liên quan đến những vấn đề về kế toán tài chính.

Kế toán trưởng phải đảm bảo các hồ sơ về thuế, báo cáo tài chính tuân thủ theo đúng pháp luật

Thực hiện báo cáo tài chính của công ty

Các báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý, hàng năm của công ty, kiểm soát dòng tiền hay theo dõi thu hồi công nợ là câu trả lời cho câu hỏi vai trò của kế toán trưởng là gì. Ngoài ra trong việc thực hiện báo cáo tài chính của công ty, kế toán trưởng còn có các nhiệm vụ sau:

  • Báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ, và phải đảm bảo những báo cáo này đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và quy định kế toán, bao gồm quy định của cơ quan quản lý thuế và quy định kế toán quốc tế.
  • Phối hợp với các phòng ban trong công ty để thu thập dữ liệu, nhằm lập kế hoạch, xử lý và giám định chính xác và đúng thời hạn các báo cáo tài chính.
  • Đưa ra các giải thích và phân tích về kết quả kinh doanh của công ty trong báo cáo tài chính, để giải thích các biến động và xu hướng trong doanh thu, lợi nhuận và chi phí của công ty.

Thực hiện báo cáo tài chính của công ty

Đào tạo và hướng dẫn các nhân viên kế toán

Để đảm bảo rằng công ty có một đội ngũ kế toán có năng lực và hiệu quả, kế toán trưởng phải thực hiện các hoạt động đào tạo và hướng dẫn định kỳ. Các hoạt động đào tạo và hướng dẫn có thể bao gồm cung cấp thông tin về quy trình kế toán của công ty, hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán và các công cụ liên quan, cung cấp các hướng dẫn và quy trình để đảm bảo tính chính xác và độ chính xác của thông tin kế toán.

Kế toán trưởng cũng có trách nhiệm giám sát quá trình đào tạo và hướng dẫn để đảm bảo rằng các nhân viên kế toán được hướng dẫn đúng cách và hiểu rõ các quy trình kế toán của công ty. Điều này giúp đảm bảo rằng các báo cáo tài chính của công ty được lập kế hoạch, thu thập dữ liệu, xử lý và giám định chính xác và đúng thời hạn.

Ngoài ra, kế toán trưởng cũng có trách nhiệm đảm bảo rằng các nhân viên kế toán được đào tạo về các quy định kế toán mới nhất và các quy định thuế liên quan. Điều này giúp đảm bảo rằng công ty tuân thủ đầy đủ các quy định và tránh các rủi ro pháp lý liên quan đến kế toán và thuế.

Tuyển dụng, đào tạo nhân viên mới là một trong những công việc kế toán trưởng cần làm

Ở trên là khái niệm về kế toán trường là gì và vai trò quan trọng của 1 kế toán trưởng trong tổ chức. Để tìm được địa chỉ khoá học kế toán trưởng có chất lượng cao, bạn đọc có thể tra cứu các khoá học tại MIENNAM Education. Chi tiết thông tin tại trang web : https://mnec.edu.vn/